Natječaji

Naziv natječaja Vrijedi od Predaja obrazaca do Vrijedi do Za godinu
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (A kategorija - za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za studij u Bosni i Hercegovini) 21.12.2022. 20.01.2023. 30.12.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (B kategorija - za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (C kategorija - za pripadnike hrvatske nacionalne manjine za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (D kategorija - za pripadnike hrvatskog iseljeništva za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - neprofitne organizacije (A kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - fizičke osobe (B kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 31.12.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci - povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 31.12.2023. 2023 Opis