Loading...

Naziv Vrijedi od Predaja obrazaca do Za godinu
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu – neprofitne organizacije (A-kategorija) 04.10.2023. 03.11.2023. 2023 Opis
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - fizičke osobe (B kategorija) 04.10.2023. 03.11.2023. 2023 Opis
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) 04.10.2023. 03.11.2023. 2023 Opis
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci - povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) 04.10.2023. 03.11.2023. 2023 Opis
Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./24. – Pripadnik hrvatskog naroda 18.05.2023. 19.06.2023. 2023 Opis
Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./24. – Supružnik 18.05.2023. 19.06.2023. 2023 Opis
Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./24. – Prijatelj hrvatskog naroda 18.05.2023. 19.06.2023. 2023 Opis
Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu (fizičke osobe) 17.04.2023. 17.05.2023. 2023 Opis
Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu (pravne osobe) 17.04.2023. 17.05.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - neprofitne organizacije (A kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - fizičke osobe (B kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 2023 Opis
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu - ugroženi pojedinci - povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) 15.02.2023. 22.03.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (A kategorija - za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za studij u Bosni i Hercegovini) 21.12.2022. 20.01.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (B kategorija - za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (C kategorija - za pripadnike hrvatske nacionalne manjine za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 2023 Opis
J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2022./2023. (D kategorija - za pripadnike hrvatskog iseljeništva za studij u Republici Hrvatskoj) 21.12.2022. 20.01.2023. 2023 Opis